Výbor

 

Ing. Dušan Franclík
- předseda
Milan Škorpík
- pokladník
Antonín Kovář
- organizační pracovník
Josef Franclík
- člen
Miloslav Kuthan
- člen
Vladimír Svoboda
- člen
Pavel Mojžíš
- člen
František Vejmělek
- člen
Miloš Vejmělek
- člen
Jiří Gric
- člen